Inverter Tube

Overal ter wereld vertrouwen onze klanten op de prestaties van onze "Inverter"-serie lichtversterkerbuizen.

Deze lichtversterkers maken eenvoudige reparaties en upgrades mogelijk van bestaande systemen zoals het AN/PVS-4 vizier, het AN/TVS-5 vizier en chauffeur-periscoopsystemen als het AN/VVS-2 systeem.

Deze buizen voldoen aan alle specificaties voor een directe vervanging.